O Nás | About

Vize // Vision

Chceme být multikulturním společenstvím, které slouží lidem v Praze skrze evangelium Ježíše Krista.

A multicultural church reaching the people of Prague with the Gospel of Jesus Christ.

Mise // Mission

Naším posláním je poznávat pravého Boha a svědčit o něm lidem v Praze skrze Slovo Boží, sloužit bližním a milovat je, a ukázat křesťanské hodnoty bez příkras.

To know the true God and make him known in Prague through proclaiming the Word, loving our neighbors, and modeling the ordinary Christian life.

Ústřední hodnoty // Core Values

Pravda | Pokora | Služba | Kulturní ohleduplnost

Truth | Humility | Stewardship | Cultural sensitivity