Náš příběh // Backstory

Náš příběh // Backstory

Za svou krátkou existenci už Do.Slova mělo několik domovů. V létě roku 2017 jsme se začali scházet u Huntů na dvorku. Pak se objevila skvělá příležitost scházet se v prostorách na Praze 5… ale už po prvním setkání se ukázalo, že z toho nic nebude. Díky Boží milosti jsme rychle našli dočasné řešení když nám své dveře otevřel klub Zázemí.

Ukázalo se, že Zázemí je pro růst naší mladé církve skvělé místo. Nyní, po dvou a půl letech, se nacházíme v situaci, kdy potřebujeme víc prostoru. Členové našeho týmu vynaložili hodně úsilí na to, abychom pro náš sbor našli další, dlouhodobější místo, a nakonec tak mohlo Do.Slova v březnu 2020 podepsat nájemní smlouvu k novým prostorám v Karlíně, na Praze 8.

Tento nový prostor nám bude k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což nám dává příležitost hostit v průběhu týdne více aktivit, například biblické skupinky, koncerty, semináře a různé misijní akce.

Víme, že církev není jen nějaká budova, je to skupina lidí. Nicméně, stálá lokace je skvělým nástrojem, který nám pomáhá uctívat Boha a přiblížit se naším bližním. Jsme vděční a nadšení ze všech těch příležitostí, které nám společně s tímto místem Bůh dává. Spolu se stěhováním vyvstává řada nových potřeb a možností, jak se můžete zapojit VY. Přečtěte si, jakými způsoby můžete pomoci Do.Slova připravit tento nový prostor.

//

Do.Slova has already had a few homes in our short history. In the summer of 2017, we started meeting in the backyard of the Hunt family. Then a great opportunity opened up for a space in Prague 5… and turned out not to be an option after we met there for 1 week. By the grace of God, there was a temporary solution as ZaZemi opened its doors as our meeting space. 

ZaZemi turned out to be a great place for us to grow as a young church. Now, after two and a half years, we  find ourselves needing more space and a more permanent setup. Following a strong effort from team members to locate a more permanent place for our church, in March 2020 Do.Slova signed an agreement for a new space in Karlin, Prague 8.

This new space will be available for Do.Slova to use 24/7, creating more opportunity to host more midweek activities like bible studies, music nights, seminars, and outreach events.

We know that a church is not a building, it’s a group of people. But a stable location is a great tool to help us worship God and reach our neighbors. We are so thankful and excited about the many opportunities God is providing with this space. With the move also comes many new needs and ways for YOU to help. Read below about some of the ways you can help Do.Slova to equip and prepare the new space.