Kde a kdy | Where and when

Bohoslužby DoSlova jsou vždy v neděli v 10.00 v Zázemí, Bartolomějská 13, Praha 1.

//

DoSlova meets for worship 10am Sundays at Zázemí, Bartolomějská 13, Praha 1.