Kde a kdy | Where and when

POZOR: Novy letni plan!
NOTE: New hours for summer!

Bohoslužby DoSlova jsou vždy v neděli v 10.30 v Zázemí, Bartolomějská 13, Praha 1.

//

DoSlova meets for worship 10:30am Sundays at Zázemí, Bartolomějská 13, Praha 1.