Vítejte | Welcome

Vítejte v DoSlova.

Jsme skupina českých a v Česku žijících křesťanů. S podporou Faith Community Church zakládáme v Praze nový křesťanský sbor. Chceme sloužit především Čechům a cizincům, kteří žijí v Česku dlouhodobě.

Náš sbor je součástí Mezinárodní Presbyteriánske Církve.

Welcome to DoSlova.

We are a group of Czech and expat Christians sent out from Faith Community Church to plant a new church in Prague. We want to reach out especially to Czechs and long-term residents.

We are a congregation of the International Presbyterian Church.

 

 

O Nás | About

Vize // Vision

Chceme být multikulturním společenstvím, které slouží lidem v Praze skrze evangelium Ježíše Krista.

A multicultural church reaching the people of Prague with the Gospel of Jesus Christ.

Mise // Mission

Naším posláním je poznávat pravého Boha a svědčit o něm lidem v Praze skrze Slovo Boží, sloužit bližním a milovat je, a ukázat křesťanské hodnoty bez příkras.

To know the true God and make him known in Prague through proclaiming the Word, loving our neighbors, and modeling the ordinary Christian life.

Ústřední hodnoty // Core Values

Pravda | Pokora | Služba | Kulturní ohleduplnost

Truth | Humility | Stewardship | Cultural sensitivity

 

Kontakt | Contact

Bohoslužba adresa // Worship services:

Zázemí
Bartolomějská 13, Praha 1

Fakturační adresa // Business address:

DoSlova, Z. Ú.
Korunovační 6, 170 00 Praha 7
IČO 06498981

Jake Hunt,  Pastor

Nicole Brišová, Projektová Manažerka // Project Manager

Dary | Give

Naše číslo bankovního účtu v ČR je 2501326796/2010.

Our Czech bank account number is 2501326796/2010.

Dárci z USA mohou darovat on-line (dary jsou odečitatelné z daní)

US donors can give online (tax-deductible).

 

Kontaktujte nás, pokud chcete podrobné informace o našich potřebách a rozpočtu.

Contact us for more information about our budget and needs.